સાહિત્ય

વ્હાલી આસ્થા - કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

કાગળની હોડી - કુન્દનિકા કાપડીઆ

અનુસંધાન - ધીરુબહેન પટેલ

વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ - ગુજરાતી ભાષા માટે તમે શું કર્યુ?

એન અનસ્યૂટબલ બોય - કરણ જોહર

મારા બાગની મધુમાલતી - ધીરુબહેન પટેલ

રાહ ન જુઓ - લતા હિરાણી

વ્હાઈટ નાઈટ્સ - ફ્યોદોર દોસ્તોયેવસ્કી

અમૃતા - રઘુવીર ચૌધરી

આગન્તુક - ધીરુબહેન પટેલ

પ્રિય નીકી - ચંદ્રકાંત બક્ષીNo comments:

Post a Comment